Τα μυκηναϊκά ειδώλια από την προϊστορική συλλογή του μουσείου του τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.14, No.1, 2006, pages 95-127

Issue:
Pages:
95-127
Parallel Title:
The mycenean terracotta figurines from prehistoric colllection of the museum of the department of Archaeology and History of Art in the University of Athens
Section Title:
Μελέτες = Articles
Author:
Abstract:
The group of Mycenaean terracotta figurines under survey belongs to the educationalcollection of the Museum of the Department of Archaeology and History of Art, at the University of Athens. The material -all in fragmentary condition- consists of female figurines (Φ-type, transitional, T- type, kourotrophos) as well as of animal figurines (bovines, horse, bird, dog) and of a furniture-piece. All the known types of decoration are represented: wavy 1-2, linear 1-2, spine 1. There are also unpainted and monochrome-painted examples. The closest parallels come, from the Argolid (Mycenae, Tiryns, Prosymna, Deiras). The animal figurines arouse special interest: those which cari be recognized as a horse’s head, a bird and a dog are rare, if not unique, examples in their category. Finally the fragment of the furniture remains a puzzle, mainly because of the shape and the placement of its legs.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
e-mail: elsal@acn.gr