Ναυς Κορωνίς : σκέψεις για τη σημειολογία του πλοίου στην εικονιστική κεραμική της μέσης και ύστερης χαλκοκρατίας στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης)

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.14, No.1, 2006, pages 183-227

Issue:
Pages:
183-227
Section Title:
Σύμμεικτα-Miscellanea
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
e-mail: prpetrakis@fria.gr, Περιέχει εικόνες και πίνακες, Η παρούσα εργασία υποβλήθηκε αρχικά ως μεταπτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003. Οφείλονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στην καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη, η οποία και επόπτευσε τη διαμόρφωσή της σε κάθε στάδιο, για το χρόνο που διέθεσε για αρκετές γόνιμες συζητήσεις. Ο κ. Πετράκης είναι επίσης ευγνώμων στις καθηγήτριες Νότα Κούρου και Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα για τις επισημάνσεις τους .Θερμές ευχαριστίες στον Δρ. Χρήστο Μπουλώτη για το χρόνο που διέθεσε για να σχολιάσει αυτές τις σκέψεις. Βεβαίως, η ευθύνη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτό το κείμενο βαρύνει αποκλειστικά τον γράφοντα