[Βιβλιοκριτική] Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Αλάσαρνα I. Οι επιγραφές. Με ένα επίμετρο (II) των Luise και Klaus Hallof

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.14, No.1, 2006, pages 325-328

Issue:
Pages:
325-328
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Αλάσαρνα I. Οι επιγραφές. Με ένα επίμετρο (II) των Luise και Klaus Hallof, HOROS, Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2004, σελ. 167, πίν. 26. ISBN: 960-85691-4-1, lmend@eie.gr