[Βιβλιοκριτική] Carlier, P., Όμηρος

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.14, No.1, 2006, pages 329-336

Issue:
Pages:
329-336
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ποίηση
Notes:
P. Carlier, Όμηρος, Αθήνα 2005. 293 σελ. χαρτόδετο. ISBN 960-16-1453-2.