Φωτογραμμετρική-φωτοερμηνευτική έρευνα στην πεδιάδα των Φιλίππων

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 119-129

Issue:
Pages:
119-129
Parallel Title:
Photogrammetric research at the valley of Philippi
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ψηφιακή χαρτογράφηση, Φίλιπποι, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες