Η ανασκαφική έρευνα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου 2002

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 233-240

Issue:
Pages:
233-240
Parallel Title:
Excavation research in VI.PE.TH. Sindos 2002
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά σχέδια