Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2002 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 257-266

Issue:
Pages:
257-266
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 2002 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
The paper discusses the progress of the university excavation of the ancient settlement on the tell at Karabournaki on the Thermaic Gulf in 2002. A total of 8 sections were investigated. Three of them (27-29γ, 26-10β, 23-5ß) had been started during the 2001 excavation period and were completed this year, while the other 5 (23-13a, 23-1 γ, 22-92β, 23-13β, 23-12a) were new. All the sections were deepened by 1 m on average, in accordance with the horizontal mode of excavation employed to investigate the Karabournaki tell.The sections investigated in 2002 give the following picture of the excavated site. Traces of more recent intervention were found everywhere, most typically from the burial of horses. However, this year we were fortunate enough to locate an undisturbed area (23-13a) with pottery dating to the late 8th to early 7th century BC and containing a number of sherds of imported and local Geometric and Subgeometric wares. As regards the ancient remains that were uncovered, they appear to date mainly to the Archaic period. They belong to storage spaces and to parts of rooms or open spaces, and, again, some of the familiar semi-subterranean bee-hive structures. A large variety and quantity of pottery was found last year, both imported from various parts of the ancient world and “local”.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες