Τζαμάλα IV : κοινά και τραυματικά περιστατικά σε σκελετούς της ύστερης εποχής χαλκού και πρώιμης εποχής σιδήρου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 509-518

Issue:
Pages:
509-518
Parallel Title:
Tzamala IV : common and traumatic finds of skeletons of the late bronze and early iron age
Author:
Abstract:
Twenty male and female skeletons of the early Iron Age (12 months to 45+years) and six of the late Bronze Age (3-10 years) found at a rescue excavation along the Via Egnatia (site «Tzamala-IV» on Mount Bermion) were studied. Their good preservation has revealed a plethora of paleopathological conditions, which were documented by radiological, isotopic and microscopic analyses. «Common» pathologies are reported briefly as they require further analysis, whereas cranial and appendicular trauma is presented in detail as its severity and frequency are of particular interest. The percentage of lethal injuries in the early Iron Age represents 15% from a total of 50% with traumas of any origin. This find coupled with the discovery of 12 «killing devices» (arrowheads, knives, swords) in 13 tombs with men’s burials, and the frequency of capra/ovis and bovis bones leads to the hypothesis that the site had been populated by shepherds and farmers, whose nature was not so peaceful. Isotopic analyses of bl3C and δ18Θ indicate that the diet of the Tzamala people was rich in grains and meat (C4-type). The paleopathological finds of the Tzamala population bear similarities with those of comparable or larger communities from other sites in Greece and belonging to the same time period.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανθρώπινα λείψανα, Ημαθία
Notes:
Περιέχει εικόνες και πίνακες