Σωστική ανασκαφή στην αρχαϊκή νεκρόπολη των Αιγών 2007

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 143-148

Issue:
Pages:
143-148
Parallel Title:
Rescue excavation of the archaic necropolis at Aigai, 2007
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, αρχαϊκή εποχή, Βεργίνα
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες