Παρατηρήσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική του Hamza Bey Τζαμί (Αλκαζάρ) με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες προστασίας του μνημείου (2007)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 241-246

Issue:
Pages:
241-246
Parallel Title:
Observations on the architecture of the Hamza Bey Mosque (Alkazar) owing to the recent restoration works (2007)
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, αρχιτεκτονική, συντήρηση και αποκατάσταση
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις