Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2007 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 263-268

Issue:
Pages:
263-268
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 2007 : the ancient settlement
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες