Ο τάφος III του τύμβου A της Αινείας : επανεξετάζοντας τα δεδομένα

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 269-276

Issue:
Pages:
269-276
Parallel Title:
Tomb III of tumulus A at Aineia : a re-examination of the evidence
Author:
Abstract:
Here we re-examine the pottery from the unlooted cist grave III excavated beneath the large tumulus A in 1979 and dated by J. Vokotopoulou in the related publication (1990) to the beginning of the third quarter of the 4th century B.C. The motive for this new study was the realization that remains of some sort of gray “coating” were preserved on these vases, which recalled the remains of those on the tinplated vases that have been subject to study over the past decade, chiefly in northern Pieria.A non-invasive method using an m-XRF (Magnetic X-ray Fluorescence) machine was employed for the analysis of these gray remains on the vases’ surfaces. Analysis showed that they were indeed remains from tin, with which the vases had been covered.Tin-plating supports the view that the vases were set on wooden shelves in the tomb, since the metal did not cover the exterior floor of the vases in most instances. The shapes chosen were those commonly employed for funerary gifts in Macedonia during the 4th century B.C., and were not necessarily connected with metal prototypes. Furthermore, tin-plating must have been done specially for funerary purposes, since traces of tin leaf were found in three cases in places where the plate had chipped off. The reason for this practice was to complement the image of wealth afforded by the burials other funerary gifts, and to further emphasize the social rank of the deceased.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, τάφοι
Notes:
Περιέχει εικόνες