Εναέρια και δορυφορική αρχαιολογία : εντοπισμός της Εγνατίας οδού και άλλων αρχαιολογικών θέσεων κατά μήκος της διαδρομής της, από την Αμφίπολη έως τους Φιλίππους

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 371-382

Issue:
Pages:
371-382
Parallel Title:
Elevated and satellite archaeology : tracing the via Egnatia and other archaeological sites along its route, from Amphipolis to Philippi
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες