Αναγνώριση και απειρία στον Έγελο : μια πρόταση

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.26, 2011, pages 25-41

Issue:
Pages:
25-41
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Αποτελεί ανακοίνωση στην Διημερίδα Φαινομενολογία του πνεύματος. Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Περιοδικό Αξιολογικά, Γιάννινα, 15-16 Φεβρουάριου 2008