Σωστική ανασκαφή στην παραλία Κάρυανης (αρχαία Γαληψός)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 391-398

Issue:
Pages:
391-398
Parallel Title:
Rescue excavation at the Karyani beach (ancient Galepsos)
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Καβάλα
Notes:
Περιέχει εικόνες