Λιθοχώρι Καβάλας 2007 : σωστική ανασκαφή στη σύγχρονη Εγνατία οδό

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 399-407

Issue:
Pages:
399-407
Parallel Title:
Lithochori, Kavala 2007 : rescue excavation along the modern Egnatia highway
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Καβάλα
Notes:
Περιέχει εικόνες