Νέα δεδομένα από τον οικισμό της Σκάλας Σωτήρος Θάσου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 427-433

Issue:
Pages:
427-433
Parallel Title:
New Evidence from the settlement of Skala Sotiros, Thassos
Author:
Abstract:
During the two-year period 2006-2007, excavation was carried out on a property at a distance of 70.00 m. from its fence. Total excavation area was approximately 200 m2. Excavation identified a number of pile structures with floors of red clay and a large number of clay constructions both inside and outside the structures. These constructions were circular or elliptical. Their red clay floors rest on pebbles, set on a layer of shards and stone plaques. A number of ovens preserved their surrounding rims. There were also larger constructions with a stone floor and containing pithos fragments. These were probably the stone benches that were outside the houses. Atop the natural ground, large vertically set stones were found, running in two straight lines. Excavations here showed that the settlement extended for a radius of 60 to 100 m. outside the surrounding fence. Absolute values date this settlement between 2800 and 2500 B.C., i.e. during the second phase of the Early Bronze Age. Among the portable finds, the high percentage of incised pottery is noteworthy. Incision was used to decorate round phiales with inverted rims, deep, open-shape vases with decorated bellies, and small one-handled cups. Two rare finds are connected with onsite bronze working: a bellows nozzle and an open clay mold with two casting faces, for an axe and a chisel. Reduction smelting of metals containing copper is known to us from a good number of metallurgical centers in the southern Aegean, and the finds from Skala Sotiros, together with the crucible from Limenaria, place Thassos within the same technological series.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θάσος
Notes:
Περιέχει εικόνες