Για τη διαλεκτική της απλής αξιακής μορφής στον Μαρξ

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.21, 2009, pages 113-137

Issue:
Pages:
113-137
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
καπιταλισμός
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και διαγράμματα