Ο λόγος του Θεού και ο Θεός του λόγου. Περί της λογικής της έννοιας και της έννοιας της θρησκείας στον Χέγκελ

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.21, 2009, pages 139-148

Issue:
Pages:
139-148
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις