Η εικόνα του Μπατάκ στη συλλογική μνήμη των Βουλγάρων

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.31, No.105, 2009, pages 33-41

Issue:
Pages:
33-41
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βουλγαρία
Notes:
Η Martina Baleva είναι ιστορικός τέχνης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου., Περιέχει εικόνες