[Βιβλιοκριτική] Αναστασιάδης, Β. Ι., Ελευσίνα. Θέατρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.31, No.105, 2009, pages 87-89

Issue:
Pages:
87-89
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελευσίνα
Notes:
B. I. Αναστασιάδης, Ελευσίνα. Θέατρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας. Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2006, xix + 207 σ.