[Βιβλιοκριτική] Παπαρρηγόπουλος, Ξενοφών Ιω., Η δεύτερη οδός. Η πολιτική και νομική σκέψη του Roberto M. Unger

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.31, No.105, 2009, pages 89-92

Issue:
Pages:
89-92
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σοσιαλισμός
Notes:
Ξενοφών Ιω. Παπαρρηγόπουλος, Η δεύτερη οδός. Η πολιτική και νομική σκέψη του Roberto Μ. Unger, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008 472 σ.