Λιθοχώρι Καβάλας : σωστική ανασκαφή στην σύγχρονη Εγνατία οδό

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 151-163

Issue:
Pages:
151-163
Parallel Title:
Lithohori of Kavala's prefecture : rescue excavation at modern via Egnatia
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Καβάλα
Notes:
Περιέχει εικόνες και κάτοψη