Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήματα : μια αποτύπωση

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.27, 2006, pages 7-42
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
7-42
Parallel Title:
Contentious politics, collective action, social movements
Section Title:
Αφιέρωμα: συγκρουσιακή πολιτική, κοινωνικά κινήματα
Author:
Abstract:
Το κείμενο που ακολουθεί αποτυπώνει βασικά θεωρητικά τεκταινόμενα στο εσωτερικό της συγκρουσιακής πολιτικής, κλάδου σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης. Στα εξεταζόμενα θέματα περιλαμβάνονται: η γένεση και ιστορική ιδιαιτερότητα του κοινωνικού κινήματος' η επίδραση κοινωνικών και θεσμικών δομών' τα διεκδπτητικά ρεπερτόρια' ο ρόλος της κουλτούρας' το ζήτημα των οργανώσεων' οι συγκρουσιακό!κύκλοι και το πρόβλημα των κινηματικών εκβάσεων. Τίθενται όμως, ακροθιγώς, και ερωτήματα που αφορούν την υφή της τρέχουσας συγκυρίας. Τι κομίζει ο 21ος αιώνας;
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, γραφήματα και βιβλιογραφικές αναφορές