ΜΚΟ και κοινωνία πολιτών, μια προβληματική σχέση : η περίπτωση των ελληνικών μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.27, 2006, pages 71-95
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
71-95
Parallel Title:
NGOs and civil society, a problematic relationship : the case of the Greek ENGOs
Section Title:
Αφιέρωμα: συγκρουσιακή πολιτική, κοινωνικά κινήματα
Author:
Abstract:
Το παρόν άρθρο εξετάζει τον ρόλο των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚ-ΠΟ) ως δρώντων της κοινωνίας πολιτών (ΚΠ). Αρχικά υποστηρίζεται ότι οι αυξημένοι αριθμοί και δραστηριότητα των ΜΚ-ΠΟ δεν πρέπει να εξισώνονται αυτόματα με την ενδυνάμωση της ΚΠ καθώς μπορεί να οφείλονται και σε ηγεμόνευση του χώρου από μια ομάδα «επαγγελματικών» οργανώσεων, εξέλιξη που όντως παρατηρείται για τις ελληνικές ΜΚ-ΠΟ. Εν συνεχεία εξετάζονται οι δράσεις των σημαντικότερων ελληνικών ΜΚ-ΠΟ ως δρώντων της ΚΠ. Υποστηρίζεται ότι για να χαρακτηριστούν ως τέτοιες, οι οργανώσεις οφείλουν να θεωρούν ότι είναι υπόχρεες μιας ευρύτερης, «κοινωνικής λογοδοσίας» των δράσεών τους: αυτή η αντίληψη πρέπει να πραγματώνεται σε θέματα και στάσεις διαφάνειας, εκπροσώπησης και νομιμοποίησης. Η εργασία συμπεραίνει ότι οι σημαντικές ελληνικές ΜΚ-ΠΟ αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους μάλλον διαδικαστικά, ως ομάδες παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και ως εκ τούτου η δράση τους δεν ενισχύει τον συγκεκριμένο τομέα της ΚΠ.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μη κυβερνητικές οργανώσεις, Ελλάς
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές