[Βιβλιοκριτική] Samatas, Minas, Surveillance in Greece: from anticommunist to consumer surveillance [Η παρακολούθηση στην Ελλάδα: από την αντι-κομμουνιστική στην παρακολούθηση των καταναλωτών]

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.27, 2006, pages 169-173
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
169-173
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ιδιωτικότητα, Ελλάς
Notes:
Minas Samatas, Surveillance in Greece: from anticommunist to consumer surveillance [Η παρακολούθηση στην Ελλάδα: από την αντι-κομμουνιστική στην παρακολούθηση των καταναλωτών], Pella Publishing Co., Νέα Υόρκη 2004, 224 σελ.