[Βιβλιοκριτική] Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Α.; Χουλιάρας, Αστέρης; Ρούσσος, Σωτήρης; Σκλιάς, Παντελής, Ο Τρίτος κόσμος. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.27, 2006, pages 173-177
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
173-177
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναπτυσσόμενες χώρες
Notes:
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αστέρης Χουλιάρας, Σωτήρης Ρούσσος, Παντελής Σκλιάς, Ο Τρίτος Κόσμος. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2005, 357 σελ.