Η πολιτική κουλτούρα και τα μέσα επικοινωνίας : η περίπτωση των φοιτητών της Αθήνας

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.16, 2000, pages 34-71
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
34-71
Section Title:
Αφιέρωμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Author:
Abstract:
Based upon data of a survey research, a first systematic monitoring and interpretation is made of university students’ political attitudes and perceptions and their relationship to mass media. In addition, the dependence of basic political cultural parameters, such as political disaffection and satisfaction from democracy, on media use and evaluation is examined, in order to distinguish the features of the particular social category of «university students».From the analysis of the results it came to light that university students are relatively more interested in politics than the general population and the rest of the youth, they are possessed by political alienation and cynicism and they feel politically incompetent. Although they are against political and student parties, one out of three declares satisfied from the operation of democracy in the country. High television viewing is not related to interest in politics. On the other hand it is related to high satisfaction from democracy and limited feeling of political competence, indicating that high television viewing contributes to constructing the spectacle of political acting and creating inert citizens-viewers. Finally, some trends of negativeness and alienation seem to already exist and function independently from televised and printed news reports.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς