Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής Βασιλικής στο Μπγιαδούδι Επανομής (2005-2006)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 515-526

Issue:
Pages:
515-526
Parallel Title:
Excavations of the early christian basilica at Biadoudi of Epanomi (2005-2006)
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική, Παλαιοχριστιανική εποχή
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις