Αποκατάσταση-ανάδειξη παλαιού μετοχίου νέων Φλογητών σε κέντρο Βυζαντινού πολιτισμού "Ιουστινιανός" (Α' κύκλος εργασιών)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 527-538

Issue:
Pages:
527-538
Parallel Title:
Restoration and enchancement of the nea Flogeta old Metochi into the “Justinianus ” Byzantine Culture Centre (first work cycle)
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά διαγράμματα