Παλαιοντολογικές-ιζηματολογικές ανασκαφικές έρευνες σπηλαίου Α΄ Λουτρακίου Αριδαίας : νεότερα στοιχεία

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 673-684

Issue:
Pages:
673-684
Parallel Title:
Palaeontological-sedimentological excavational research of cave A ' Loutraki Aridaia : new evidence
Author:
Abstract:
Cave A', situated in Loutra Loutrakiou area of Pella (Macedonia), it is part of a karstic system consisting mainly of caves and precipices along side the northern tectonic gradient in Nicola’s gorge. Occasionally, some of these caves, like cave A', were flooded by the river, leaving inside them deposits such as sand, pebbles and slush. On the northern gradient the river has created terraces at different levels, baring witness to its continuous flow, for at least 50000 years.In addition to the hydraulic processes, tectonic activity has played a major role in the creation of the cave, having at least three distinguished phases. The first two belong to the Upper Pleistocene and the third one to the Holocene in the Neolithic period. Because of the activity in that last phase the old entrance to the cave has being closed.Because of the intense watery activity neither mammals nor men inhabited the cave. Around 14000 b.p., or a little earlier, Ursus Spelaeus enters the cave leaving strong evidence of its existence, such as huge numbers of bone remains. Man first appears in the cave during the Neolithic period, he enters occasionally to find shelter, leaving several fire remnants and few archaeological findings. Its use by the Neolithic man is disrupted because an earthquake blocks its entrance.Later on the cave is used again occasionally, as we find scarce evidence of early pottery and limited sedimentation.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παλαιοντολογία, Πέλλα
Notes:
Περιέχει εικόνες και γραφήμματα