[Βιβλιοκριτική] Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος; Παραδέλλης, Θεόδωρος (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν: συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.3, 1994, pages 173-184
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
173-184
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης- Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν: συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Σειρά «Ανθρωπολογία», 1993, σ. 396.