Η αμαρτία σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.28, No.2, 2010, pages 65-81

Issue:
Pages:
65-81
Parallel Title:
Sin according to the New Testament
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
χριστιανική ηθική, Καινή Διαθήκη