[Βιβλιοκριτική] Οικονόμου, Χρήστος Καινή Διαθήκη και Ερμηνευτές Πατέρες, Βιβλικές Μελέτες 1, και Καινή Διαθήκη και Παιδεία, Βιβλικές Μελέτες 2

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.27, No.1, 2009, pages 183-184

Issue:
Pages:
183-184
Parallel Title:
[Book review] Oikonomou, Christos New Testament and the Exegete Church Fathers, Biblical Studies 1 and New Testament and Education, Biblical Studies 2
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Καινή Διαθήκη
Notes:
Χρήστος Οικονόμου, Καινή Διαθήκη και Ερμηνευτές Πατέρες, Βιβλικές Μελέτες 1, και Καινή Διαθήκη και Παιδεία, Βιβλικές Μελέτες 2, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010, Christos Oikonomou, New Testament and the Exegete Church Fathers, Biblical Studies 1 and New Testament and Education, Biblical Studies 2, Pournaras Publications, Thessaloniki 2010