Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2001 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.15, No.1, 2001, pages 256-262

Issue:
Pages:
256-262
Parallel Title:
Excavations at Karambournaki in 2001 : the ancient settlement
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά