Νεότερα στοιχεία από τις έρευνες στην περιοχή των Ν. Κερδυλλίων κατά τις εργασίες κατασκευής της Εγνατίας οδού

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.14, No.1, 2000, pages 71-85

Issue:
Pages:
71-85
Parallel Title:
New data from the investigations in the area of Nea Kerdyllia during the work on the Egnatia motorway
Author:
Abstract:
In anticipation of the work on the new Egnatia motorway between Aspro- valta and the Strymonas, the 18th Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities carried out rescue excavations in three different places near Nea Kerdyllia.At Modi, 500 m N of Nea Kerdyllia, we located an organised cemetery of the Hellenistic period, which extends beyond the bounds of the motorway route. An area of approximately 0.4 ha was investigated, and 68 graves were uncovered: 24 rock-cut chamber tombs with a dromos, 15 tile-graves, 5 cremation burials, and 3 jar burials in pointed amphoras. The data gathered so far indicate that the cemetery was used from the 3rd to the 1st century BC.The second place which was investigated, NW of the village in an area which the locals call Kalamoudi, yielded parts of a farmhouse and a cellar of the Classical period.At Strovolos on the S slopes of Mt Kerdyllios, 12 km W of the village, a cemetery of the Roman period was located. A total of 55 graves were excavated over an area of 570 m2. One cist-grave and 43 shallow pit-graves contained cremation burials; in the other 11 rock-cut pit-graves the dead had been buried uncremated. Two double rock-cut pit-graves were edged with rubble stones. The data collected so far indicate that the Roman cemetery at Strovolos was used from the 1st to the 3rd century AD. Coins make up the largest category of finds.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σέρρες
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια