Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2000 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.14, No.1, 2000, pages 205-214

Issue:
Pages:
205-214
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικά σχέδια