Ανασκαφικές έρευνες στην επαρχιακή οδό Αψάλου - Αριδαίας κατά το 2000

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.14, No.1, 2000, pages 491-504

Issue:
Pages:
491-504
Parallel Title:
Excavations on the Apsalos-Aridaia provincial road in 2000
Author:
Abstract:
The construction of the provincial road from Apsalos to Aridaia made it possible to locate and investigate 2 new sites of ancient habitation in the province of Almopia, Pella prefecture. The sites are in the rural area of Apsalos in the municipality of Aridaia.The first site, N of Apsalos (Fig. 1A), is a Middle-to-Late Neolithic settlement. The excavations uncovered parts of 2 ditches, probably defensive trenches (Figs. 2,1, II; PI. 1 ), on the N and S edges of the settlement, and refuse pits (Fig. 2; PI. 6) in the habitation area among the post-holes. Inside the S ditch, a uniform greyish-black layer with pieces of roof-tile bedding was explored below the surface layer and yielded the finds in PI. 2-5. It remains to explore the lower layers during the next excavation period.The finds in PI. 7-9 come from the excavated pits.The excavation of the 2nd site (Fig. IB), at the entrance to Apsalos, uncovered part of what is probably a Late Roman road (PI. 10), togther with habitation remains of the Late Bronze Age and the Neolithic.In 2000, we investigated mainly the Bronze Age layers, which yielded the only pottery kiln in Figs. 3 & 4 and PI. 11. The finds, which assist dating, are the matt-painted and engraved sherds in PI. 12 & 13.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Πέλλα
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια