Κονστρουκτιβισμός, διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.33, 2009, pages 49-70
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
49-70
Parallel Title:
Constructivism, international relations and European studies
Section Title:
Αφιέρωμα: μεγάλες ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις. Θεωρία και μέθοδος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης
Author:
Abstract:
The constructivist turn in International Relations Theory and European Union Studies can be deemed as the immediate effect of the “failure” of rationalist theoretical approaches to explain and understand the structural changes that became evident in the modern world system of states during and after the end of the Cold War. The aim of this paper is to highlight the theoretical and methodological merits of constructivist International Relations scholarship by giving particular emphasis to the process of European integration. To what extent the norms and the rules socialized within the EU, the social construction of an EU identity and the discursive contexts formed in specific social environments affect the transformative logic and the evolutionary development of European integration process?
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διεθνείς σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση