Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο «Μπγιαδούδι» Επανομής (1999)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.13, No.1, 1999, pages 141-151

Issue:
Pages:
141-151
Parallel Title:
Excavation of an early christian basilica at Byadoudi, Epanomi (1999)
Author:
Abstract:
The excavation of the Early Christian basilica discovered in 1998 at Byadoudi, Epanomi, continued in 1999. The entire ground plan of the main structure was uncovered and evidence was found of adjacent structures against the south side of the church. The basilica (ext. dim. 19x16 m.) had a timber roof and was divided into two aisles and a nave by arched colonnades. The narthex has thinner walls, which are not organically bonded with the rest of the church, indicating that it probably had a lower timber roof. No data were found relating to the openings in the naos, apart from traces in the north wall of the narthex which suggest that there was a door at this point with a porch outside.The steep slope of the ground from W to E was compensated for by building the church on two levels with a step down from the narthex to the naos. The floors of the narthex and the aisles are paved with brick tiles, and the floor of the nave with rectangular marble slabs. The soffits of the arcades were decorated with mosaics and the spandrels were frescoed. The decoration was completed by marble incrustation and opus sectile, probably in the bema. Extensive damage and despoliation make it difficult to date the church. However, the few sculptures and the coins which have been located suggest that it may have been founded c. the mid-5th century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Παλαιοχριστιανική εποχή, Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις