Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ως διαδικασία μάθησης

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.33, 2009, pages 71-79
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
71-79
Parallel Title:
European foreign policy as a learning process
Section Title:
Αφιέρωμα: μεγάλες ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις. Θεωρία και μέθοδος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης
Author:
Abstract:
European Foreign Policy is defined as a system of external relations, in which national actors conduct partly common and partly separate international actions. Moreover, it is an «open» system and, as such, it is subject to constant change. The paper argues that, the description and explanation of change in this system are related to learning. In this context, through the synthesis of different approaches of learning, new questions arise, which could enrich the study of European Foreign Policy.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς σχέσεις, εξωτερική πολιτική