Ο ρόλος των νέων κρατών-μελών της Ε.Ε. στην εξέλιξη της κοινής αγροτικής πολιτικής : ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.33, 2009, pages 95-117
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
95-117
Parallel Title:
The role of the new EU member-states in the evolution of the common agricultural policy : some primary evaluations
Section Title:
Αφιέρωμα: Μεγάλες ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις. Θεωρία και μέθοδος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης
Author:
Abstract:
In this article, after examining the level of integration of the new member states in the european economy and after presenting the basic characteristics of their farm sectors in relation with the developments of the CAP, certain estimates are undertaken regarding the position of these countries in the general discussion referring to the change of the CAP during the following years. The attitude of these countries, with regard to the future formation of the CAP is expected to be determined by the characteristics of their farm sectors (balance of trade of farm products, farm income, contribution of agriculture to the GDP, size of farm holdings, average age of farmers). It is clear that their impact on the development of the CAP will not be significant since there are not enough common agricultural interests among the new member states and consequently their pressure will be weak.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γεωργία, Ευρωπαϊκή Ένωση