[Βιβλιοκριτική] Βόγλη, Ελπίδα, «Έλληνες το γένος»: η ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844)

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.33, 2009, pages 146-149
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
146-149
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εθνική ταυτότητα, ιθαγένεια, Ελλάς
Notes:
Ελπίδα Βόγλη, «Έλληνες το γένος»: η ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007, 478 σελ.