Η αρχιτεκτονική της Μεσογείου : γεωγραφία και αισθητική στην αρχή της τρίτης χιλιετίας

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.41, No.Β, 2001, pages 515-526

Issue:
Pages:
515-526
Parallel Title:
L’architecture de la Méditerrannée : géographie et esthétique au début du troisième millénaire
Section Title:
Ανακοινώσεις/papers/articles
Author:
Abstract:
Pendant le vingtième siècle, la Méditerrannée fut le berceau de recherches importantes sur l’architecture et l’art en general. Pendant la période de la modernité, la création contemporaine s’est intéressée à l’architecture des trois continents, dans une perspective de plusieurs millénaires remontant au-delà de l’écriture. Plus près de nous, la condition locale de l’oeuvre architecturale vient à la rencontre de sa dimension universelle dans le cadre d’une confrontation ambiguë, mais particulièrement intéressante. Maintenant que les yeux se tournent vers un nouveau siècle aspirant à dépasser les limites matérielles de l’espace, quelle sera la prise en compte esthétique d’une architecture qui ne peut qu’être édifiée sur les lieux qui sont géographiquement et culturellement opposés autour de la mer Méditerrannée ? C’est la question qui se trouve à la base de notre communication et qui voudrait jeter un pont entre le thème général et la definition géographique de ce colloque.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχιτεκτονική
Notes:
Περιέχει εικόνες