Aesthetics of the body : between the organic and the technological

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.41, No.Β, 2001, pages 697-707

Issue:
Pages:
697-707
Parallel Title:
Η αισθητική του σώματος : μεταξύ του οργανικού και του τεχνολογικού
Section Title:
Ανακοινώσεις/papers/articles
Author:
Abstract:
Η εισήγηση έπικεντρώνεται σέ μερικές άπό τίς φιλοσοφικές προσεγγίσεις τού σώματος κατά τά τέλη τού εικοστού αιώνα καί ειδικά σέ αύτές οί όποιες άντικατοπτρίζουν τή φαντασίωση της έξαφάνισης τού σώματος σέ μία νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Αύτή ή φαντασίωση ορίζεται ώς ή συνέπεια τής έκκένωσης τής συνείδησης άπό τόν κόσμο, μέ τόν τελευταίο νά καταλαμβάνει τή θέση πάνω καί πέρα άπό τή φύση, άρα καί πάνω άπό τό σώμα. Τό πρόβλημα άναλύεται μέσω τής προοπτικής τής διαφοροποίησης πού κάνει ό Bruno Latour μεταξύ τών δύο ομάδων φιλοσοφικής καί άνθρωπολογικής πρακτικής οί όποιες καθορίζουν τήν έννοια τής μοντερνικότητας. Ή μοντερνικότητα πάντα άντικατοπτρίζει τό σώμα στό πλαίσιο τής διαλεκτικής μεταξύ τού ούτοπικοΰ καί τού άτοπικού - τό έξαγνισμένο μοντέρνο σώμα παράγει στήν πραγματικότητα άληθινά τέρατα. Ή εισήγηση κλείνει μέ τήν παρουσίαση τών άποδεκτών θεωρητικών έπιλογών οί όποιες ούσιαστικά άποκαλύπτουν τούς πολυδιάστατους χαρακτήρες τής «μετα-άνθρώπινης» οντολογίας καί αισθητικής τού σώματος. Μετά άπό μία έκτενή περίοδο νοσταλγίας τής ύπέρβασης τού σώματος, τό σώμα σήμερα έπιστρέφει ώς άντίθετος πόλος. ’Όχι ώστόσο γιά νά ύπερκεραστει, άλλά γιά νά άμφισβητήσει τή σκέψη τού άνθρώπου νά άναπαράγει τήν εικόνα, ένώ ταυτόχρονα έχει τήν εμπειρία τοΰ τεχνητού καί γιά νά επαναπροσδιορίσει τή θέση του καί τή σχέση του μέ τό ύποκείμενο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ψηφιακά μέσα
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία