Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα : μια σχέση προς επανεξέταση;

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 5-33
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
5-33
Parallel Title:
State and civil society in Greece reconsidered
Author:
Abstract:
Το άρθρο υποστηρίζει ότι το στερεότυπο «υπερτροφικό και αναποτελεσματικό κράτος - ατροφική κοινωνία πολυτών» που έχει επικρατήσει στην πολιτική κοινωνιολογία ως ερμηνεία της «ελληνικής περίπτωσης» πρέπει να επανεξεταστεί γιατί ούτε η κοινωνία πολιτών ήταν ή είναι «ατροφική» υπό όλες τις όψεις της, ούτε το κράτος ήταν ή είναι τόσο αναποτελεσματικό όσο το στερεότυπο υποθέτει. Καταρχάς ανασκοπεί την προέλευση αυτού του στερεότυπου στη μεταπολιτευτική περίοδο και τα θεωρητικά-πολιτικά συμφρα- ζόμενα μέσα στα οποία διαμορφώθηκε. Κατόπιν σκιαγραφεί τους δρόμους μέσα από τους οποίους οι έννοιες του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν σήμερα αντικείμενο ενδιαφέροντος και συζήτησης μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη συζήτηση για την κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα, καθώς διαφοροποιείται από την τρέχουσα χρήση της έννοιας, επιχειρώντας μια διαφορετική προσέγγιση που βασίζεται στη γκραμσιανή οπτική. Επίσης, ανατρέχει στα πρόσφατα πορίσματα της ιστορικής πολιτικής κοινωνιολογίας για τον ρόλο του κράτους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τον προβληματισμό της λεγάμενης state-society perspective. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν τελικά το επιχείρημα ότι η στερεότυπη σχέση κράτους-κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα πρέπει να επανεξεταστεί.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κράτος, δικαιώματα του πολίτη