Μεταβολές στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, 1988-2005 : από τη γενιά του πολιτικού ενδιαφέροντος στη γενιά της πολιτικής αδιαφορίας;

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 111-128
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
111-128
Section Title:
Καταθέσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Περιέχει πίνακες