[Βιβλιοκριτική] Cooper, Robert, Η διάσπαση των εθνών. Τάξη και χάος στον 21ο αιώνα

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 139-142
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
139-142
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εξωτερική πολιτική, διεθνείς σχέσεις, διπλωματία, Ευρωπαϊκή Ένωση
Notes:
Robert Cooper, Η διάσπαση των εθνών. Τάξη και χάος στον 21ο αιώνα, Κέδρος, Αθήνα 2005, 255 σελ.