[Βιβλιοκριτική] Bijsterveld, Sophie Van, The empty throne, democracy and the rule of law in transition

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 142-147
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
142-147
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοκρατία
Notes:
Sophie Van Bijsterveld, The empty throne, democracy and the rule of law in transition, Lemma, Utrecht 2003, 378 σελ.