[Βιβλιοκριτική] Πελαγίδης, Θοδωρής; Μητσόπουλος, Μιχάλης, Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας: η προσοδοθηρία και οι μεταρρυθμίσεις

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 148-151
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
148-151
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θοδωρής Πελαγίδης-Μιχάλης Μητσόπουλος, Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας: η προσοδοθηρία και οι μεταρρυθμίσεις, Εκδόσεις Παπαζήση/Κέντρο Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων, Αθήνα 2006, 401 σελ.